2014

Het Doel

In oktober en november 2014 ging een groep medici naar het Amuria district in Oeganda. Het doel van dit team was om de gebouwde dokterspost, die gedurende het hele jaar bemand is, een upgrade te geven door er zonnepanelen aan toe te voegen en een koelkast.

Andere doelen van dit team waren:

  • Latrines bouwen
  • Medische hulp in kleine ‘ziekenhuizen’ leveren
  • Kleine operaties uitvoeren
  • Het district deels zelfvoorzienend maken

The Amuria District

Dit is een arm gebied dat meerdere rebellenoorlogen heeft doorstaan. Zo waren er eerst de Karamojon stammen die bij iedereen de kuddes stalen. Daarna kwamen de kindsoldaten van het Lord Resistance Army onder leiding van Joseph Kony. Nu is het district sinds 8 jaar in vrede. De oppervlakte is te vergelijken met Zuid-Holland en er is maar een enkele arts beschikbaar. Asfaltwegen zijn er niet. Het is er dan ook bijzonder arm. Er zijn voornamelijk boerenbedrijfjes die gerund worden door gezinnen, verder is er niks. Alles wordt dan heel basaal!

En is het gelukt?

Voordat wij die vraag beantwoorden, nemen wij u mee naar Amuria, zoals hierboven in het kort beschreven.
De chairman (district leider), vertelde ons dat er pas sinds 5 jaar riolering en electriciteit in het Town Council Amuria is. Dat is dan ook de enige plek in het gehele district.
Per radio en nationale krant werd verkondigd dat wij zouden komen en dat hebben we geweten. Zowel in Amuria, Kapelebyong en Owangai struikelden we over de patiënten. In totaal hebben we 1200 patiënten geholpen, bijvoorbeeld met advies, directe behandeling, het geven van een vaccinatie, het doen van operaties, etc. Het is dus gelukt!

Amuria Health Centre level 4

De eerste week hebben wij geholpen in het Amuria Health Centre Level 4. Dit is een klein ziekenhuis met een kinderafdeling, een algemene afdeling, een verloskundige afdeling, een laboratorium, een poli waar de mensen die van buitenaf komen eerst worden gezien en een kleine operatie kamer. Er waren maar 30 goede bedden en deze werden continu bezet. Het personeel is niet goed gekwalificeerd, maar ze moeten het er mee doen. Je moet er roeien met de riemen die je hebt. In het hele district zat sinds 4 maanden één dokter. Deze man richtte zich voornamelijk op de chirurgie en de gynaecologie. Wij ondersteunden hem met het doen van electieve operaties, de opvang van neonaten en hulp op de poli. Aan het eind van ons verblijf was vrijwel alle medicatie op, gezien de stortvloed aan patiënten die gekomen was.

Kapelebyong Health Centre level 4

In het noorden van het district ligt een kleine plaats, Kabelebyong. Daar is een klein ziekenhuis met dezelfde faciliteiten als in Amuria, maar het wordt nauwelijks gebruikt. De reden: geen personeel. En zo staat een prachtige nette afdeling leeg en wordt een operatiekamer met beademingsapparatuur niet gebruikt. Zonde!
In 2 dagen tijd zagen wij meer dan 200 patiënten. Veel chronische zaken, veel leed, maar met name veel gebrek aan kennis en zorg. Wij zagen mensen met forse tumoren, vergevorderde HIV, ernstige hypertensie, ernstige ondervoeding en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
De dokter van Amuria is aangespoord om minstens 1 dag per week hier te komen. Maar je zou maar 40 km naar het noorden moeten lopen als je ziek bent.

Owangai Health Centre level 2

De laatste week waren wij in ‘onze’ dokterspost! En dat voelde nog beter. Dit hebben wij van de grond opgebouwd en het draait al een heel jaar! Hier hebben wij zonnepanelen en een koelkast laten plaatsen om er een vaccinatiecentrum van te maken. Dit omdat de vaccinatiegraad van het gehele district onder de 10% ligt. In de week dat wij er waren, zijn er 300 kinderen gevaccineerd, dat is 3% van het gehele district. Daarnaast hebben wij de post gevuld met medicatie en testen voor HIV/Malaria/Syfillis en urine analyse materiaal.
Toen wij weggingen hebben wij adequaat lokaal personeel aangesteld. Patiënten betalen ongeveer een euro voor een bezoek aan de post. Hierin zitten hun gesprek met de clinical officer, de eventuele testen en het krijgen van medicatie. Van dit geld kan het personeel betaald worden en de nieuwe medicatie worden gekocht. En als Alex, onze projectleider daar, het goed aanpakt, kan hij ook nog minstens 1 leerkracht betalen van deze opbrengst. De school naast de dokterspost is namelijk op sterven na dood en op deze manier hopen wij de gehele gemeenschap een boost te geven naar zelfredzaamheid!!!

Dat zal echter moeilijk zat zijn en daarom zal er na 6 maanden per e-mail worden geëvalueerd. We zitten er alleen als stichting te diep in om Owangai te laten vallen. Daarom is uw steun nog steeds van toepassing! Wij verdienen er niks aan, de mensen in Amuria krijgen er hun gezondheid voor!
Kortom: met uw steun kunnen wij blijvend sterfte en ziekten voorkomen!!!