2013

50deLuxe Foundation & Livingstone

In de zomer van 2013 ging een groep van tien enthousiaste vrijwilligers naar Owangai in Oeganda om daar een doksterspost te bouwen. Na twee jaar geld inzamelen en na drie zware weken werken mag het resultaat er wezen.

In het district Amuria, het noordoosten van Oeganda, wonen ongeveer 400.000 mensen, waarvoor geen enkele dokter is. Er zijn wel kleine ziekenhuisjes waar vrouwen kunnen bevallen en waar soms zelfs een keizersnede kan worden gedaan. De zorg daar wordt echter verleend door zusters en broeders die de taak van artsen overnemen.
Wij hebben een dokterspost gebouwd, een zogenaamd Health Centre Level 2. Dit wil zeggen dat er iemand van de overheid komt die daar vaccinaties geeft, malariamedicatie uitdeelt en er dag en nacht is om mensen te helpen. U zou het kunnen vergelijken met een huisartsenpost bij ons, alleen dan zonder arts.

Het belangrijkste is misschien nog wel dat de medische voorzieningen en de informatie hierdoor dichterbij de bevolking is gekomen. De mensen hoeven nu niet meer lang te twijfelen om de beslissing te nemen een dag uit te trekken om naar een ‘dokter’ te kunnen gaan.

Samen met de lokale bevolking hebben wij dit gebouwd in het plaatsje Owangai. Ook zijn de officiële papieren uitgewisseld met de lokale gouverneur, de district health officer, en heeft de inspecteur van de gezondheidszorg zijn goedkeuring gegeven.

Wij willen onze sponsors hartelijk danken voor het geloof en de giften. Wij willen Livingstone hartelijk danken voor de hulp bij het hele project. Wij hopen dat zij doorgaan de gemeenschap in Owangai te blijven helpen!